The Matrix

The matrix là một dự án startup ứng dụng công nghệ blockchain để kết nối các nhà đầu tư với startup.

1. Ý tưởng chính của dự án

Xây dựng giải pháp để kết nối giữa dự án và nhà đầu tư, quản lý tiến độ tự động, bảo quản được dòng vốn đầu tư của nhà đầu tư.

2. Mô tả sản phẩm/dịch vụ

The matrix là một hệ thống CNTT sử dụng công nghệ blockchain làm nền tảng, có hỗ trợ đa nền tảng trên website, iOS, android app;

là cầu nối cung cấp các thông tin dự án khởi nghiệp, dự án cần đầu tư tiềm năng để các nhà đầu tư tham khảo & kết nối với nhóm dự án.

3. Giá trị giải pháp của dự án

The Matrix là giải pháp kết nối giữa dự án và nhà đầu tư, đặc biệt là tìm kiếm cơ hội cho các dự án startup nhỏ, hoặc những startup mới đang ở những ý tưởng khởi nghiệp;

hỗ trợ quản lý tiến độ tự động và vẫn bảo quản được dòng vốn đầu tư của nhà đầu tư

ảnh mô tả website sản phẩm
mô tả ứng dụng