LearnPress là một Plugin WordPress LMS toàn diện dành cho WordPress. Đây là một trong những Plugin LMS WordPress tốt nhất có thể được sử dụng để dễ dàng tạo và bán các khóa học trực tuyến. Bạn có thể tạo một chương trình giảng dạy khóa học với các bài học và câu đố đi kèm được quản lý với giao diện dễ sử dụng cho người dùng

Written by 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.